Ita☆Sha Tomoyuki Sakaguchi
Subgoro / Nanoha Takamachi